ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
DİABETES MELLİTUS TİP II’DE DEPRESYON* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 24-26

DİABETES MELLİTUS TİP II’DE DEPRESYON*

Füsun Yarış1, Serhat Ayanoğlu1, Mustafa F. Dikici1, Hülya Aksoy1, Rahime Özgür2, İsmail Ekizoğlu2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yrd., Dahiliye Uzmanı

Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus Tip II, depresyon, Hamilton Depresyon Skalası

DEPRESSION IN DIYABETES MELLITUS TYPE II

Füsun Yarış1, Serhat Ayanoğlu1, Mustafa F. Dikici1, Hülya Aksoy1, Rahime Özgür2, İsmail Ekizoğlu2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yrd., Dahiliye Uzmanı

Keywords: diabetes mellitus Type II, depression, Hamilton Depression Scale

Füsun Yarış, Serhat Ayanoğlu, Mustafa F. Dikici, Hülya Aksoy, Rahime Özgür, İsmail Ekizoğlu. DEPRESSION IN DIYABETES MELLITUS TYPE II. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 24-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale