ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimlerine hatalı tıbbi uygulamalar hakkında bazı ipuçları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 91-95 | DOI: 10.2399/tahd.10.091

Aile hekimlerine hatalı tıbbi uygulamalar hakkında bazı ipuçları

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Hatalı tıbbi uygulama, aile hekimliği, ipuçları.

Some tips for family physicians about malpractice

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Keywords: Malpractice, family medicine, tips.

Nazan Karaoğlu. Some tips for family physicians about malpractice. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 91-95
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale