ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var! [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 127-128 | DOI: 10.15511/tahd.16.04127

Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var!

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara


There are important research in our new issue again

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara


Ümit Aydoğan. There are important research in our new issue again. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 127-128
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale