ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ORAL REHİDRATASYON SOLÜSYONLARININ KULLANIMINDA YENİLİKLER, KOMPOZİSYON VE ETKİNLİK [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 27-33

ORAL REHİDRATASYON SOLÜSYONLARININ KULLANIMINDA YENİLİKLER, KOMPOZİSYON VE ETKİNLİK

Hülya Çakmur1
Edirne AÇSAP Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Oral rehidratasyon solüsyonları, diyare, dehidratasyon

UPDATE ON COMPOSITION, EFFICIENCY AND USE OF ORAL REHYDRATION SOLUTIONS

Hülya Çakmur1
Edirne AÇSAP Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Oral rehydration solutions, diarrhoea, dehydration

Hülya Çakmur. UPDATE ON COMPOSITION, EFFICIENCY AND USE OF ORAL REHYDRATION SOLUTIONS. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 27-33
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale