ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
NÖROLOJİK BAKIŞ AÇISINDAN BAŞDÖNMESİ YAKINMASINA YAKLAŞIM [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 11-15

NÖROLOJİK BAKIŞ AÇISINDAN BAŞDÖNMESİ YAKINMASINA YAKLAŞIM

H. Orhun Kantarcı1, Aksel Siva2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,Nöroloji Asistanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,Nöroloji Uzmanı,Prof.Dr.

Anahtar Kelimeler: Baş dönmesi, vertigo, vestibüler sistem.

AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW

H. Orhun Kantarcı1, Aksel Siva2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,Nöroloji Asistanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı,Nöroloji Uzmanı,Prof.Dr.

Keywords: Dizziness, vertigo, vestibular system.

H. Orhun Kantarcı, Aksel Siva. AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 11-15
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale