ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Acil koşullarda ağrı yönetimi ve analjezi uygulamaları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 53-63 | DOI: 10.2399/tahd.10.053

Acil koşullarda ağrı yönetimi ve analjezi uygulamaları

Özgür Karcıoğlu1
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Ağrı, akut ağrı, ağrı yönetimi, analjezi.

Management of pain and practice of analgesia in the emergency setting

Özgür Karcıoğlu1
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Pain, acute pain, pain management, analgesia.

Özgür Karcıoğlu. Management of pain and practice of analgesia in the emergency setting. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 53-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale