ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 33-39

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Süleyman Görpelioğlu1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete,birinci basamak,tedavi

ANXIETY DISORDERS IN PRIMARY CARE

Süleyman Görpelioğlu1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Doç.Dr.

Keywords: Anxiety,primary care,treatment.

Süleyman Görpelioğlu. ANXIETY DISORDERS IN PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 33-39
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale