ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Dergimizin yeni sayısı ve dikkat çeken yazılar [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 139-140 | DOI: 10.15511/tahd.19.00439

Dergimizin yeni sayısı ve dikkat çeken yazılar

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


New issue of our journal and outstanding articles

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. New issue of our journal and outstanding articles. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 139-140
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale