ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
GEBELERDE GRUP B STREPTOKOK İNFEKSİYONU [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 94-95

GEBELERDE GRUP B STREPTOKOK İNFEKSİYONU

Arzu Uzuner1
Ümraniye Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Grup B streptokok, Streptococcus agalactiae, gebelik.

GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN

Arzu Uzuner1
Ümraniye Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Group B streptococcus, Streptococcus agalactiae, pregnancy.

Arzu Uzuner. GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 94-95
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale