ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 166-174 | DOI: 10.15511/tahd.18.00366

Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü

Dilek Toprak1, İftihar Köksal2, Mehmet Sargın3, Hülya Akan4
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbu

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili ve ucuz yöntem aşılamadır. Türkiye’de çocukluk çağı için oldukça başarıyla uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı olmasına rağmen erişkin bağışıklamasında hedeflenen oranlara ulaşılamamıştır. Erişkin bağışıklama oranları riskli gruplar için bile istenen düzeylerde değildir. Erişkin aşılamasında istenen hedefe ulaşmak için öncelikle aşı programdaki eksiklerin bilinmesi ve farkındalık yaratılması esastır. Bu amaçla ulusal düzeyde iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Koruyucu hekimliğin ayrılmaz parçası olarak bağışıklamada, aile hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Bu derleme erişkin aşılamaları hakkında farkındalık yaratmak, mevcut durumu gözden geçirmek ve aşılama oranlarının artırılabilmesi için yapılması gerekenleri aile hekimliği bakış açısı ile vurgulamak amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, erişkin, aile hekimi

Adult vaccination, problems in practice and solution proposals, role of famıly physicians in adult vaccination

Dilek Toprak1, İftihar Köksal2, Mehmet Sargın3, Hülya Akan4
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbu

The most effective and economical method of preventing infectious diseases is vaccination. In Turkey, although there is a vaccination scheme for childhood period within the scope of the Expanded Program on Immunization, which is performing succesfully, the aimed ratios for adult immunisation have not been achieved. Adult immunization rates are not at desirable levels even for risky groups. In order to achieve a desired goal in adult vaccination, it is essential to know deficiencies of the program and to create awareness. For this purpose, improvement efforts at the national level are needed. Family physicians have important roles in adult immunizationa as being an essential part of preventive medicine. This review was written to raise awareness about adult immunization, to monitor the current situation, and to establish a framework for what needs to be done in the view of family medicine.

Keywords: Vaccination, adults, general practitioners.

Dilek Toprak, İftihar Köksal, Mehmet Sargın, Hülya Akan. Adult vaccination, problems in practice and solution proposals, role of famıly physicians in adult vaccination. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 166-174
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale