ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ADENOiD DOKU BÜYÜMESi TANISINDA BELİRTİ VE BULGULARIN DEĞERİ:ENDOSKOPLA DEĞERLENDİRME. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 18-23

ADENOiD DOKU BÜYÜMESi TANISINDA BELİRTİ VE BULGULARIN DEĞERİ:ENDOSKOPLA DEĞERLENDİRME.

Okay Başak1, Sema Başak2, Z. Can Karaman3, Alev Akdilli3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, adenoid, burun tıkanıklığı, endoskopi.

THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY

Okay Başak1, Sema Başak2, Z. Can Karaman3, Alev Akdilli3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Children, adenoid, nasal obstruction, endoscopy

Okay Başak, Sema Başak, Z. Can Karaman, Alev Akdilli. THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 18-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale