ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Hekimliğinin Toplumda Tanınma Durumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 28-32

Aile Hekimliğinin Toplumda Tanınma Durumu

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Melih Şahin2
1Edirne Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, birinci basamak sağlık bakımı, Edirne

HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Melih Şahin2
1Edirne Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Family practice, primary health care, Edirne

Özlem Öztürk Şahin, Erkan Melih Şahin. HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 28-32
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale