ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AİLE HEKİMLİĞİNE YAKLAŞIMLARI* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 40-43

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AİLE HEKİMLİĞİNE YAKLAŞIMLARI*

Okay Başak1, Süleyman Görpelioğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği, tıp fakülteleri, öğretim elemaları

THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE

Okay Başak1, Süleyman Görpelioğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Primary health care, family medicine, medical schools, faculty members

Okay Başak, Süleyman Görpelioğlu. THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 40-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale