ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Nar’ın (Punica granatum) terapötik etkileri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 146-153 | DOI: 10.2399/tahd.10.146

Nar’ın (Punica granatum) terapötik etkileri

Bedriniam Yılmaz1, Coşkun Usta2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Antalya

Anahtar Kelimeler: Nar, terapötik kullanımı, Punica granatum

Therapeutic use of pomegranate (Punica granatum)

Bedriniam Yılmaz1, Coşkun Usta2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Antalya

Keywords: Punica granatum, therapeutic use, pomegranate.

Bedriniam Yılmaz, Coşkun Usta. Therapeutic use of pomegranate (Punica granatum). Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 146-153
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale