ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Toluene Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik ve Toplumsal Problemler. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 172-174

Toluene Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik ve Toplumsal Problemler.

Semih Dikkatli1, Yusuf Üstü2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı.
2Ayaş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Uçucu solventlerin kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, uçucu solventler.

NEUROPSYCHIATRIC AND SOCIAL PROBLEMS RELATED TO THE USE OF TOLUENE

Semih Dikkatli1, Yusuf Üstü2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı.
2Ayaş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Inhalant solvents abuse, drug dependence, inhalant solvents

Semih Dikkatli, Yusuf Üstü. NEUROPSYCHIATRIC AND SOCIAL PROBLEMS RELATED TO THE USE OF TOLUENE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 172-174
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale