ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Türkiye’de tıp eğitimi anabilim dalları ve aile hekimliği [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 172-173 | DOI: 10.15511/tahd.14.04172

Türkiye’de tıp eğitimi anabilim dalları ve aile hekimliği

Nazan Karaoğlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD


Medical education departments and family medicine in Turkey

Nazan Karaoğlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD


Nazan Karaoğlu. Medical education departments and family medicine in Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 172-173
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale