ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Bir kene çıkartma mesleksel beceri dersi: Program geliştirme ve değerlendirme [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 164-168 | DOI: 10.2399/tahd.12.46330

Bir kene çıkartma mesleksel beceri dersi: Program geliştirme ve değerlendirme

Murat Hökelek1, Bektaş Murat Yalçın2, Hacı Ömer Tontuş3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Anahtar Kelimeler: Mesleki beceriler, keneler, Kırım Kongo kanamalı atefli, ölçme-değerlendirme, tıp eğitimi.

A tick removal procedural skills lesson: program development and evaluation

Murat Hökelek1, Bektaş Murat Yalçın2, Hacı Ömer Tontuş3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Keywords: Clinical skills, ticks, Crimean-Congo hemorrhagic fever, assessment, medical education.

Murat Hökelek, Bektaş Murat Yalçın, Hacı Ömer Tontuş. A tick removal procedural skills lesson: program development and evaluation. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 164-168
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale