ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Sağlığı Merkezinde Tespit Edilen Bir Orf Olgusunun Takip ve Tedavisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 102-104 | DOI: 10.5222/tahd.2021.30502

Aile Sağlığı Merkezinde Tespit Edilen Bir Orf Olgusunun Takip ve Tedavisi

Levent Çevik1, Murat Ozturk2
1Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tuşba 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi,Van, Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

Orf, ülkemizde de sık görülen küçükbaş hayvanlardan temasla bulaşan bir zoonotik hastalık olup, etkeni parapoxvirus’dur. Genellikle el parmaklarında nodüllerle karakterize lezyonlar olarak ortaya çıkmakta olup kendini sınırlayan ve tedavisiz iyileşen bir hastalık olmakla birlikte diğer zoonotik hastalıklarla karışabilmekte ve gereksiz müdahaleler sonucu komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle özellikle birinci basamak hekimlerinin spesifik bir tedavi gerektirmeyen orf hastalığını tanımaları ve diğer zoonotik cilt hastalıklarından ayırt etmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada, aile sağlığı merkezine başvuran 56 yaşındaki bir erkek hastada, küçükbaş hayvanlarını aşılama sonrası gelişen; öykü ve fizik muayene ile tanısı konulan ve semptomatik yöntemlerle tedavi edilen bir orf olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Orf virüsü, Zoonozlar, Aile Hekimliği

Follow-up and Treatment of an Orf Case Diagnosed at a Family Health Center

Levent Çevik1, Murat Ozturk2
1Tusba District Health Directorate, Tusba Family Health Center No. 4, Van, Turkey
2Dermatology Clinic, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

Orf is a zoonotic disease transmitted by contact from small ruminants, which is also common in our country, and its causative agent is parapoxvirus. It usually occurs as lesions characterized by nodules on the fingers, and although it is a self-limiting disease that heals without treatment, it can be confused with other zoonotic diseases and cause complications as a result of unnecessary interventions. For this reason, it is important for primary care physicians to recognize orf disease, which does not require a specific treatment, and to distinguish it from other zoonotic skin diseases. In this study, in a 56-year-old male patient who applied to the family health center, after vaccination of ovine animals; A case of orf diagnosed by history and physical examination and treated with symptomatic methods is presented.

Keywords: Orf virüs, Zoonoses, Family Practice

Levent Çevik, Murat Ozturk. Follow-up and Treatment of an Orf Case Diagnosed at a Family Health Center. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 102-104

Sorumlu Yazar: Levent Çevik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale