ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Perimenopozal dönemde kontrasepsiyon [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 180-182 | DOI: 10.2399/tahd.10.180

Perimenopozal dönemde kontrasepsiyon

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uz. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Perimenopozal dönem, kontrasepsiyon, aile planlaması.

Contraception during the perimenopausal period

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uz. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Perimenopausal period, contraception, family planning.

Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural. Contraception during the perimenopausal period. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 180-182
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale