ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin özellikleri, etkileri ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkileri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 121-129 | DOI: 10.2399/tahd.08.121

Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin özellikleri, etkileri ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkileri

Dildar Konukoğlu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Esansiyel yağ asitleri, omega-3 yağ asitleri, omega-6 yağ asitleri.

Properties, functions of omega-3 and omega-6 fatty acids and relationship between essential fatty acids and cardiovasculer diseases

Dildar Konukoğlu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Essential fatty acids, omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids.

Dildar Konukoğlu. Properties, functions of omega-3 and omega-6 fatty acids and relationship between essential fatty acids and cardiovasculer diseases. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 121-129
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale