ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İrtifaya Bağlı Anksiyete Değişimi* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 110-113

İrtifaya Bağlı Anksiyete Değişimi*

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, A. Saffet Gönül2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, durumluluk anksiyetesi, yüksek irtifa

ALTERATION OF ANXIETY DEPENDING ON ALTITUDE

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, A. Saffet Gönül2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.

Keywords: Anxiety, Trait anxiety, High altitude

M. Mümtaz Mazıcıoğlu, A. Saffet Gönül. ALTERATION OF ANXIETY DEPENDING ON ALTITUDE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 110-113
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale