ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 19-23

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Tarık Özdemir1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi3
1Adana Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Adana Numune Hastanesi Dahiliye Klinik şefi, Dahiliye Uzmanı Doç. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, diyastolik disfonksiyon.

TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE

Tarık Özdemir1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi3
1Adana Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Adana Numune Hastanesi Dahiliye Klinik şefi, Dahiliye Uzmanı Doç. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, hypertension, diastolic dysfunction.

Tarık Özdemir, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi. TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 19-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale