ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ İLKELERİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 96-98

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ İLKELERİ

Bilali Gümüş1, Mustafa Yeter2, Talha Müezzinoğlu3, Gökhan Temeltaş3, Coşkun Büyüksu4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı.
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Araş. Gör. Dr.
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem, enfeksiyon, ilaç tedavisi.

THE PRINCIPLES IN THE TREATMENT OF URINER TRACT INFECTIONS

Bilali Gümüş1, Mustafa Yeter2, Talha Müezzinoğlu3, Gökhan Temeltaş3, Coşkun Büyüksu4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı.
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Araş. Gör. Dr.
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Urinary tract, infection, drug treatment

Bilali Gümüş, Mustafa Yeter, Talha Müezzinoğlu, Gökhan Temeltaş, Coşkun Büyüksu. THE PRINCIPLES IN THE TREATMENT OF URINER TRACT INFECTIONS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 96-98
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale