ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Anal Fissürde Tedavi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 29-31

Anal Fissürde Tedavi

Nursen Kartal1
Karamürsel SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Anal fissür, cerrahi tedavi, tıbbi tedavi

TREATMENT OF ANAL FISSURE

Nursen Kartal1
Karamürsel SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı

Keywords: Anal fissure, surgical treatment, medical treatment

Nursen Kartal. TREATMENT OF ANAL FISSURE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 29-31
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale