ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
SİYANOTiK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN GEBELERDE ANNE VE FETUSUN AKIBETİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 29-30

SİYANOTiK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN GEBELERDE ANNE VE FETUSUN AKIBETİ

Serhat Dinlemez1, Sibel Aka2, Eşref Yazıcıoğlu3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Siyanotik konjenital kalp hastalığı, gebelik

MATERNAL AND FETAL OUTCOME IN PREGNANT WOMEN WITH CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE

Serhat Dinlemez1, Sibel Aka2, Eşref Yazıcıoğlu3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Cyanotic congenital heart disease, pregnancy

Serhat Dinlemez, Sibel Aka, Eşref Yazıcıoğlu. MATERNAL AND FETAL OUTCOME IN PREGNANT WOMEN WITH CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 29-30
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale