ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURDUĞU SAĞLIK SORUNLARI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 174-178

BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2
1Ankara 18’nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlar, ergonomi, sağlık sorunları

EFFECTS OF COMPUTERS ON HEALTH

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2
1Ankara 18’nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: Computers, ergonomy, health problems

Hüseyin Avni Şahin, H. Güler Şahin. EFFECTS OF COMPUTERS ON HEALTH. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 174-178
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale