ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamakta takip edilen ailesel Akdeniz ateşli bir olgu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 100-103 | DOI: 10.2399/tahd.10.100

Birinci basamakta takip edilen ailesel Akdeniz ateşli bir olgu

Kurtuluş Öngel1, Hayriye Yolcu Uludağ2, Bahriye Küçükkılıç Arslan2, Meral Kundakçı3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi Dr., Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Isparta

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi, izlem, birinci basamak, Tel Hashomer kriterleri.

Case report: familial Mediterranean fever in a primary health care setting

Kurtuluş Öngel1, Hayriye Yolcu Uludağ2, Bahriye Küçükkılıç Arslan2, Meral Kundakçı3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi Dr., Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Isparta

Keywords: Familial Mediterranean fever, follow up, primary care, Tel Hashomer criteria.

Kurtuluş Öngel, Hayriye Yolcu Uludağ, Bahriye Küçükkılıç Arslan, Meral Kundakçı. Case report: familial Mediterranean fever in a primary health care setting. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 100-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale