ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniklerinin Sağlık Hizmeti Sunumundaki Yeri: Değirmendere Deneyimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 165-170

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniklerinin Sağlık Hizmeti Sunumundaki Yeri: Değirmendere Deneyimi

Ruşen Topallı1, Nihal Aladağ2, Tuncay Müge Filiz1, Pınar Topsever1, Özlem Ciğerli3, Süleyman Görpelioğlu4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi.
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, birinci basamak, hasta tercihi, tıp fakültesi

THE ROLE OF MEDICAL SCHOOL FAMILY PRACTICE UNITS IN HEALTH CARE DELIVERY: EXPERIENCE IN DEĞİRMENDERE

Ruşen Topallı1, Nihal Aladağ2, Tuncay Müge Filiz1, Pınar Topsever1, Özlem Ciğerli3, Süleyman Görpelioğlu4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi.
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Family medicine, primary care, patient preference, medical school

Ruşen Topallı, Nihal Aladağ, Tuncay Müge Filiz, Pınar Topsever, Özlem Ciğerli, Süleyman Görpelioğlu. THE ROLE OF MEDICAL SCHOOL FAMILY PRACTICE UNITS IN HEALTH CARE DELIVERY: EXPERIENCE IN DEĞİRMENDERE. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 165-170
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale