ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beceri Laboratuvarı Hakkındaki Görüşleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 65-70

Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beceri Laboratuvarı Hakkındaki Görüşleri

Züleyha Alper1, Hakan Özdemir1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Anahtar Kelimeler: Mesleki beceri laboratuarı, öğrenci, iletişim

OPINIONS OF FIRST YEAR MEDICAL SCHOOL STUDENTS ON THE CLINICAL SKILLS LABORATORY

Züleyha Alper1, Hakan Özdemir1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Keywords: Clinical skills laboratory, student, communication

Züleyha Alper, Hakan Özdemir. OPINIONS OF FIRST YEAR MEDICAL SCHOOL STUDENTS ON THE CLINICAL SKILLS LABORATORY. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 65-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale