ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Geriliği Açısından Bir Risk Değerlendirmesi -Kim Riskli? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 153-158

Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Geriliği Açısından Bir Risk Değerlendirmesi -Kim Riskli?

Mehmet Akman1, Visal Okur2, Abdullah Demirkol3, Ayşegül Cengiz Akman4
1Haseki Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haseki Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3School of Public Health and Community Medicine, University of New South Wales, Sydney, Australia, Aile Hekimliği Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı.

Anahtar Kelimeler: z-skor, risk faktörleri, düşük ağırlıklı, bodur

RISK ASSESSMENT FOR GROWTH RETARDATION IN PEDIATRIC AGE -WHO IS AT RISK?

Mehmet Akman1, Visal Okur2, Abdullah Demirkol3, Ayşegül Cengiz Akman4
1Haseki Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haseki Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3School of Public Health and Community Medicine, University of New South Wales, Sydney, Australia, Aile Hekimliği Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı.

Keywords: z-score, risk factors, stunted, underweight

Mehmet Akman, Visal Okur, Abdullah Demirkol, Ayşegül Cengiz Akman. RISK ASSESSMENT FOR GROWTH RETARDATION IN PEDIATRIC AGE -WHO IS AT RISK?. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 153-158
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale