ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
AKÇİĞER KİST HİDATİKLİ OLGULARDA SERUM IgE DÜZEYLERİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 24-26

AKÇİĞER KİST HİDATİKLİ OLGULARDA SERUM IgE DÜZEYLERİ

Gülbu Işıtmangil1, Turgut Işıtmangil2, Güldal Piran3, Ünal Uslu3, Recep Aydilek4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri, Uz.Dr.
2GATA-Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi,Yard.Doç.Dr.
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri Uz.Dr.
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri,Prof.Dr.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik,cerrahi operasyon,serum IgE düzeyleri.

SERUM IgE LEVELS ALVEOLAR CYTS HYDATID CASES

Gülbu Işıtmangil1, Turgut Işıtmangil2, Güldal Piran3, Ünal Uslu3, Recep Aydilek4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri, Uz.Dr.
2GATA-Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi,Yard.Doç.Dr.
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri Uz.Dr.
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp bilimleri,Prof.Dr.

Keywords: Hydatid cyst,surgical operation,serum IgE levels.

Gülbu Işıtmangil, Turgut Işıtmangil, Güldal Piran, Ünal Uslu, Recep Aydilek. SERUM IgE LEVELS ALVEOLAR CYTS HYDATID CASES. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 24-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale