ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Küme Baş Ağrısı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 117-122

Küme Baş Ağrısı

İsmet M Melek1, Esra Okuyucu1, Taşkın Duman2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Küme baş ağrısı, teşhis, tedavi

CLUSTER HEADACHE

İsmet M Melek1, Esra Okuyucu1, Taşkın Duman2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Cluster headache, diagnosis, treatment.

İsmet M Melek, Esra Okuyucu, Taşkın Duman. CLUSTER HEADACHE. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 117-122
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale