ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
TÜRK KADINININ DOĞUM TRAVAYI EĞRİSİ (PARTOGRAM) VE FRIEDMAN PARTOGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 16-20

TÜRK KADINININ DOĞUM TRAVAYI EĞRİSİ (PARTOGRAM) VE FRIEDMAN PARTOGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Birgül Coşkun1, Orhan Ünal2
1Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,Doç.Dr

Anahtar Kelimeler: Partogram, distosi, Friedman partogramı.

A COMPARISON OF TURKISH WOMEN’S PARTOGRAM WITH FRIEDMAN’S PARTOGRAM

Birgül Coşkun1, Orhan Ünal2
1Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,Doç.Dr

Keywords: Distocia, partogram, Friedman’s partogram

Birgül Coşkun, Orhan Ünal. A COMPARISON OF TURKISH WOMEN’S PARTOGRAM WITH FRIEDMAN’S PARTOGRAM. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 16-20
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale