ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tütün bağımlılığını ölçmede Fagerström testi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 55-55 | DOI: 10.15511/tahd.15.02055

Tütün bağımlılığını ölçmede Fagerström testi

Tijen Şengezer1
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uz. Dr., Ankara


Fagerström Test on nicotine dependence

Tijen Şengezer1
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uz. Dr., Ankara


Tijen Şengezer. Fagerström Test on nicotine dependence. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 55-55
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale