ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hekimlik teknisyenlik değildir! [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 1-2 | DOI: 10.2399/tahd.13.00001

Hekimlik teknisyenlik değildir!

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Medicine is not a technical task!

Okay Başak1


Okay Başak. Medicine is not a technical task!. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 1-2
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale