ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Gestasyonel diyabetes mellitusta serum magnezyum düzeyleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 64-70 | DOI: 10.2399/tahd.10.064

Gestasyonel diyabetes mellitusta serum magnezyum düzeyleri

Kurtuluş İnci1, Didem Sunay2, Ülkü Uçkan2
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabet, magnezyum alımı, magnezyum düzeyi.

Serum magnesium levels in gestational diabetes

Kurtuluş İnci1, Didem Sunay2, Ülkü Uçkan2
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Gestational diabetes, magnesium intake, magnesium levels.

Kurtuluş İnci, Didem Sunay, Ülkü Uçkan. Serum magnesium levels in gestational diabetes. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 64-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale