ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hereke Aile Hekimliği Merkezi 2001 Yılı Başvuru Nedenleri ve Yapılan Sevklerin Değerlendirilmesi. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 18-22

Hereke Aile Hekimliği Merkezi 2001 Yılı Başvuru Nedenleri ve Yapılan Sevklerin Değerlendirilmesi.

Ruşen Topallı1, Pınar Topsever1, Tuncay Müge Filiz1, Özlem Ciğerli2, Süleyman Görpelioğlu3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard.Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimli¤i Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, başvuru nedeni, sevk, birinci basamak

HEREKE FAMILY PRACTICE CENTER, 2001: EVALUATION OF THE REASONS FOR OFFICE VISITS AND REFERRALS

Ruşen Topallı1, Pınar Topsever1, Tuncay Müge Filiz1, Özlem Ciğerli2, Süleyman Görpelioğlu3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard.Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimli¤i Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Family medicine, reason for visit, referral, primary care

Ruşen Topallı, Pınar Topsever, Tuncay Müge Filiz, Özlem Ciğerli, Süleyman Görpelioğlu. HEREKE FAMILY PRACTICE CENTER, 2001: EVALUATION OF THE REASONS FOR OFFICE VISITS AND REFERRALS. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 18-22
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale