ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıp öğrencilerinin klinik iletişim becerilerinin standardize hastayla değerlendirmesi ile ilgili görüşleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 23-26 | DOI: 10.2399/tahd.09.023

Tıp öğrencilerinin klinik iletişim becerilerinin standardize hastayla değerlendirmesi ile ilgili görüşleri

Güzel Dişcigil1, Mustafa Dikici2, Füsun Yarış3, Okay Başak4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Aydın
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Samsun
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Aydın

Anahtar Kelimeler: Standardize hasta, tıp eğitimi, iletişim becerileri.

Opinions of medical students about standardized patient use in clinical communication skills assessment

Güzel Dişcigil1, Mustafa Dikici2, Füsun Yarış3, Okay Başak4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Aydın
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Samsun
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Aydın

Keywords: Standardized patient, medical education, communication skills.

Güzel Dişcigil, Mustafa Dikici, Füsun Yarış, Okay Başak. Opinions of medical students about standardized patient use in clinical communication skills assessment. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 23-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale