ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek uygulama için yeterli mi? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 157-163 | DOI: 10.2399/tahd.12.92005

Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek uygulama için yeterli mi?

Meral Akçay Ciblak1, Neşe Nohutçu2, İlhan Gürbüz2, Selim Badur3, Dilek Güldal4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Dr., İzmir
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, influenza, influenza aşısı.

Influenza and influenza vaccine in family practice: is knowledge sufficient for practice?

Meral Akçay Ciblak1, Neşe Nohutçu2, İlhan Gürbüz2, Selim Badur3, Dilek Güldal4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Dr., İzmir
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir

Keywords: Health care workers, influenza, influenza vaccine.

Meral Akçay Ciblak, Neşe Nohutçu, İlhan Gürbüz, Selim Badur, Dilek Güldal. Influenza and influenza vaccine in family practice: is knowledge sufficient for practice?. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 157-163
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale