ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Geriyatrik değerlendirme: Aile hekimliğinde yaşlının kanıta dayalı rehberler ışığında periyodik muayenesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 27-38 | DOI: 10.2399/tahd.09.027

Geriyatrik değerlendirme: Aile hekimliğinde yaşlının kanıta dayalı rehberler ışığında periyodik muayenesi

Hakan Yaman1, Suzan Yazıcı2, Hagen Sandholzer3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Antalya
2Anadolu Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Antalya
3Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Serbest Aile Hekimliği Bölümü, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Leipzig, Almanya

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik, aile hekimliği.

Geriatric assessment: periodic examination of elderly patients according to evidence based guidelines

Hakan Yaman1, Suzan Yazıcı2, Hagen Sandholzer3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Antalya
2Anadolu Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Antalya
3Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Serbest Aile Hekimliği Bölümü, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Leipzig, Almanya

Keywords: Ageing, primary health care services, preventive medicine, family practice.

Hakan Yaman, Suzan Yazıcı, Hagen Sandholzer. Geriatric assessment: periodic examination of elderly patients according to evidence based guidelines. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 27-38
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale