ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PERİNATAL ASFİKSİ NEDENLERİ VE PROGNOZ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 30-33

PERİNATAL ASFİKSİ NEDENLERİ VE PROGNOZ

Osman Karagün1, Celal Devecioğlu2, İsmail Hamdi Kara3, Mehmet Kiraz4, M.Ali Taş2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Perinatal asfiksi, asfiksik hasar, prognoz

THE CAUSES OF PERINATAL ASPHYXIA AND PROGNOSIS

Osman Karagün1, Celal Devecioğlu2, İsmail Hamdi Kara3, Mehmet Kiraz4, M.Ali Taş2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Perinatal asphyxia, asphyxial damage, prognosis

Osman Karagün, Celal Devecioğlu, İsmail Hamdi Kara, Mehmet Kiraz, M.Ali Taş. THE CAUSES OF PERINATAL ASPHYXIA AND PROGNOSIS. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 30-33
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale