ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 14-17

KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ

M. Kemal Arıkan1
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, tıp eğitimi, psikiyatri.

CONSULTATION - LIAISON PSYCHIATRY

M. Kemal Arıkan1
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Keywords: Consultation-liaison psychiatry, medical education,psychiatry

M. Kemal Arıkan. CONSULTATION - LIAISON PSYCHIATRY. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 14-17
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale