ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
COVID-19 Pandemisi ve Aile Hekimliği [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 56-57 | DOI: 10.15511/tahd.20.00256

COVID-19 Pandemisi ve Aile Hekimliği

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


COVID-19 Pandemic and Family Medicine

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. COVID-19 Pandemic and Family Medicine. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 56-57
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale