ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
KLİNİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 69-73

KLİNİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI*

Fehmi Tabak1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, akılcı kullanım, antibiyotik seçimi

THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE

Fehmi Tabak1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Doç.Dr.

Keywords: Antibiotic, the rational use, antibiotic choice

Fehmi Tabak. THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 69-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale