ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
KAN BASINCINI NE KADAR DOĞRU ÖLÇÜYORUZ ?* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 25-28

KAN BASINCINI NE KADAR DOĞRU ÖLÇÜYORUZ ?*

Okay BAŞAK1, Hulki Meltem Sönmez2, Songül ACAR3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Ankara 18 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, kan basıncı ölçümü.

HOW ACCURATE DO WE MEASURE THE BLOOD PRESSURE?

Okay BAŞAK1, Hulki Meltem Sönmez2, Songül ACAR3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Ankara 18 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Blood pressure, blood pressure measurement

Okay BAŞAK, Hulki Meltem Sönmez, Songül ACAR. HOW ACCURATE DO WE MEASURE THE BLOOD PRESSURE?. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 25-28
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale