ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
YENİ DOĞANLARDA FENİLKETONÜRİ, GALAKTOZEMİ VE BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI VE ÖNEMİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 160-162

YENİ DOĞANLARDA FENİLKETONÜRİ, GALAKTOZEMİ VE BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI VE ÖNEMİ

Okşan Koçkar Erdoğan1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Ümraniye Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, fenilketonüri, galaktozemi, biotinidaz eksikliği, tarama testleri.

NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY

Okşan Koçkar Erdoğan1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Ümraniye Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Newborn phenylketonuria, galactosemia, biotinidase deficiency, screening tests.

Okşan Koçkar Erdoğan, E.Zeynep Tuzcular Vural, Ayça Vitrinel, Doğan Çorbacıoğlu. NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 160-162
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale