ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İş betimlemesi ölçeğinin geliştirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 124-131 | DOI: 10.2399/tahd.10.124

İş betimlemesi ölçeğinin geliştirilmesi

Hülya Çakmur1, Bülent Kılıç2
1Kültür Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Halk Sağlığı Doktoru (PhD), Alsancak, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: İş betimlemesi ölçeği, ölçek geliştirme, geçerlilik, güvenilirlik.

Development of a job description index

Hülya Çakmur1, Bülent Kılıç2
1Kültür Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Halk Sağlığı Doktoru (PhD), Alsancak, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir

Keywords: Job descriptive index, index improve, validity, reliability

Hülya Çakmur, Bülent Kılıç. Development of a job description index. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 124-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale