ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Üst Ekstremitede Görülen Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 5-12

Üst Ekstremitede Görülen Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri

Eftal Güdemez1
VKV Amerikan Hastanesi, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Tuzak nöropatileri, kompresyon sendromları, üst ekstremite.

COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY

Eftal Güdemez1
VKV Amerikan Hastanesi, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Entrapment neuropathies, compression syndromes, upper extremity.

Eftal Güdemez. COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 5-12
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale