ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Bir antioksidan olarak N-asetil sisteinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında kullanımı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 86-90 | DOI: 10.2399/tahd.10.086

Bir antioksidan olarak N-asetil sisteinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında kullanımı

Melahat Akdeniz1, Mehmet Öner2, Hakan Yaman3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Antalya

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, asetilsistein, hastalık ilerlemesi, antioksidanlar, aile hekimliği, birincil bakım.

The use of N-acetyl cystein as an antioxident in chronic obstructive pulmonary disease

Melahat Akdeniz1, Mehmet Öner2, Hakan Yaman3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Antalya

Keywords: Pulmonary disease, chronic obstructive, acetylcysteine, disease progression, antioxidants, family practice, primary care.

Melahat Akdeniz, Mehmet Öner, Hakan Yaman. The use of N-acetyl cystein as an antioxident in chronic obstructive pulmonary disease. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 86-90
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale