ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
2015 WONCA Avrupa’ya doğru [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 170-171 | DOI: 10.15511/tahd.14.04170

2015 WONCA Avrupa’ya doğru

Dilek Güldal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


Towards WONCA Europe 2015

Dilek Güldal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


Dilek Güldal. Towards WONCA Europe 2015. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 170-171
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale